Uslovi korišćenja i prodaje

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) preduzetnička radnja Wood Corner Store iz Stepanovićeva, svoje drage potrošače koji proizvode kupuju putem internet sajta www.woodcornerstore.com

       O B A V E Š T A V A

– da se prodaja robe putem internet sajta www.woodcornerstore.com obavlja u okviru registrovane delatnosti proizvodnje i prodajae predmeta od drveta Wood Corner Store, Vojvode Stepe Stepanovića 9, Stepanovićevo, Srbija,  mat.br. 66198766, PIB: 112571707, šifra delatnosti 1629 web sajt www.woodcornerstore.com, adresa za izjavljivanje reklamacije je: woodcornerstore@gmail.com

– da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.woodcornerstore.com

– da se prema Zakonu o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.woodcornerstore.com smatra prodajom na daljinu.

– da roba koja se prodaje putem internet sajta www.woodcornerstore.com  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

– da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

– da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

– da je cena dostave robe na teritoriji Republike Srbije 250 din (plus trošak otkupnine 71 din ukoliko plaćate pouzećem)

 

– kupljenu robu isporučujemo u roku od 3-5 radnih dana od dana prijema uplate putem Post Ekspres usluge Pošte Srbije za teritoriju Republike Srbije

– da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i ∕ ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.woodcornerstore.com;

– da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.woodcornerstore.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke

– da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

– da se prilikom kupovine na sajtu maksimalno vodi računa o zaštiti privatnosti podataka kupca na način kako je to definisano OVDE

– da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano OVDE 

– da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini plaćene kupoprodajne cene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano OVDE 

– da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći OVDE 

KORIŠĆENJE SAJTA www.woodcornerstore.com

Prilikom korišćenja sajta obavezni ste da poštujete važeće zakone i propise. Sadržaj sajta se ne sme modifikovati, distribuirati, reprodukovati, prodavati, kopirati ili na bilo koji drugi način upotrebljavati i činiti dostupnim trećim licima.

Zabranjeno je na sajtu ili društvenim mrežama objavljivati materijal kojim se vrši kleveta, povreda prava, koji je uvredljiv, lažan, preteći, vulgaran, pornografski, ili na bilo koji način podstiče na krivično ili protivzakonito delo. Wood Corner Store zadržava pravo da ovakav materijal ukloni sa sajta bez prethodnog upozorenja korisnika.

Zabranjeno je svako lažno predstavljanje i objavljivanje netačnih podataka u vezi sa sajtom ili osobama vezanim za isti.

Zabranjeno je korišćenje sajta u propagandne svrhe (a da vlasnik sajta nije dao odobrenje).

Zabranjeno je svako korišćenje sajta radi preprodaje robe.

Zabranjeno je postavljanje virusa i svih komjuterskih kodova, datoteka i programa koji na bio koji način mogu oštetiti ili preuzeti kontrolu nad sajtom ili pratećom opremom.

Stranice našeg sajta možete koristiti informativno i za kupovinu sve robe koja je na sajtu  objavljena.

Sajt www.woodcornerstore.com je prodajno mesto čije je radno vreme svakodnevno 24 sata. Vanredno, prodajno mesto može biti nedostupno zbog tehničkog održavanja ili nepredviđenih okolnosti izvan kontrole Wood Corner Store.

Vaš Wood Corner Store tim